Türkiye’de yeşil binaların önemi giderek artıyor.  Temiz çevre ve konforlu bir yaşam alanı sunan yeşil binalar,  sıradan binalara göre enerji tüketimini de önemli ölçüde azaltıyor.

Peki her geçen gün sayıları artan ve gelecekte daha da yaygınlaşması beklenen yeşil binaları üstün kılan özellikler nelerdir, kullanıcıya ne gibi avantajlar sağlar? İşte uzmanların sıraladığı yeşil binaların öne çıkan özellikleri ve sağladığı faydalar:

•    Yeşil binalarda kullanılan su armatürleri sıradan binalardaki armatürlere kıyasla yüzde 50 ila yüzde 70 daha az su tüketiyor. Böylelikle, şebekeden veya diğer kaynaklardan kullanılan su miktarı önemli seviyede azaltılmış oluyor. Yeşil binalarda bahçe sulamasında damla sulama gibi verimli sistemler kullanılıyor. Böylelikle, sıradan binalardaki konvansiyonel sulama sistemlerine kıyasla yüzde 50 seviyelerinde su tasarrufu sağlanıyor.

•    Yeşil binalar sıradan binalara kıyasla yüzde 25 ila yüzde 50 oranında daha az elektrik, doğal gaz veya diğer enerji kaynakları tüketiyorlar. Böylelikle, binanın enerji tüketimi ve masrafları önemli oranda azalıyor.

•    Yeşil binalarda sıradan binalarda bulunmayan yenilenebilir enerji sistemleri bulunuyor. Güneşten veya rüzgardan veya jeotermal enerjiden veya benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak tükettiği enerjinin bir bölümünü kendisi üretiyor. Böylelikle, tükettiği enerjinin bir kısmını bedavaya mal ediyor.

•    Yeşil binaların sıradan olan binalara nazaran yeşil alanları daha fazladır ve peyzajında kullanılan bitkiler yerel iklime uygun ya da uyum sağlamış bitkilerdir. Böylelikle, mevsim yağmurları ile su ihtiyaçlarının büyük bir kısmını doğal olarak sağlıyorlar. İlave sulamaya çok az ihtiyaç duyarlar.

•    Yeşil binalarda bina arsasına düşen yağmur suyu geri kazanılıp tekrar kullanılabiliyor. Lavabo, eviye, duş gibi giderlerinden elde edilen “gri su” arıtma sisteminden geçirilerek temiz su olarak geri kazanılıyor ve tuvaletlerde, pisuvarlarda, bahçe sulama ve otomobil yıkamada kullanılıyor.

•    Yeşil binalarda bulunan klima cihazları, buzdolapları, derin dondurucular gibi soğutma ekipmanlarında kullanılan soğutucu akışkanlar (soğutma gazları) atmosferimizdeki ozon tabakası ile dosttur.

•    Yeşil binaların sıradan binalara göre sera gazı salımları yüzde 25 ila yüzde 50 seviyesinde daha düşüktür. Böylelikle, yeşil binaların karbon ayak izi sıradan binalara göre çok daha küçüktür ve çevreye dosttur. Atmosferimizdeki sera gazları miktarının artışına sebep olmaz ve küresel ısınmanın yarattığı etkileri asgari seviyeye çekmede yardımcı olur.

•    Ayrıca, standartların üzerinde taze hava ve insan sağlığına zararlı olmayan boya, yapıştırıcı, dolgu malzemeleri sayesinde sağlıklı ve hastalık risklerini asgariye indiren yaşam alanları sağlıyor. Günışığından faydalanılması sayesinde yüksek seviyede ferahlık duygusu ve psikolojik fayda, konfor standartlarına uygun ısıtma ve soğutma yapılması sayesinde tam konfor seviyesinde sıcaklığa sahip yaşam alanları gibi artılarıda bulunuyor.