Gayrimenkulle ilgilenenlerin sıkça karşılaştığı kavramlardan biri de intifa hakkıdır.

Sıkça karşılaşılan ama ne demek olduğu pek bilinmeyen intifa hakkına ilişkin merak edilenleri sizler için araştırdık. Hem gayrimenkul uzmanlarının hem de hukukçuların yaptığı tanımlara göre; gayrimenkul üzerindeki yararlanma ya da kullanma hakkına intifa hakkı denir. Gayrimenkul sahibi; mülkiyeti üzerinde tutup, kullanma hakkını başkasına devreder. Böylece intifa hakkı sahibi; gayrimenkulden yararlanma yetkisine sahip olur. Özetle, intifa hakkı, kişinin bir mal üzerinde kullanma hakkına sahip olmasıdır.

İntifa Hakkına Kimler Sahip Olabilir?

• İntifa hakkı, kişinin bir mal üzerinde kullanma hakkına sahip olmasıdır. İntifa hakkı, bir mala sahip olmak yada malın bir kişiye ait olması değildir. Yani gayrimenkul üzerinde fiili ya da hukuki tasarruflar yapamaz. Yani gayrimenkulü satamaz veya ipotek ettiremez.
• Mülk sahibi, intifa hakkını devrettikten sonra mülkiyet sahibi olmasına rağmen ilgili mülkü kullanamaz. Söz konusu ev ise kiraya veremez, kira gelirinden hak talep edemez. Bu haklar intifa hakkının süresi boyunca veya hak sahibinin ölümüne kadar intifa hakkı sahibine aittir.
• İntifa hakkı verilen kişi ilgili mülkü, ömrü boyunca kullanabilir ve devir/satış haricinde her türlü tasarrufu gerçekleştirebilir. Örneğin kiraya verebilir, tadilat yaptırabilir.
• Bu hakkın kullanımı sözleşmede aksine hüküm yoksa başkasına devredilebilir. Ancak intifa hakkı miras yoluyla aktarılamaz .
• İntifa hakkı tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Bu hakkın kurulması için de;
intifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın tapu senedi, intifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları ve birer vesikalık fotoğrafları gerekiyor.