Tapu Harcı ve Hesaplanışı

Tapu harcı, taşınmaz alım – satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetlerinin bedeli olarak alınıyor. Tapu harcı yatırılmadığı takdirde tapu işlemleri gerçekleştirilemiyor.

Tapu Harcı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlak vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade ediyor. Buna göre gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı tapu harcı alınır. 2016 yılı için tapu harç bedeli hem alıcıdan hem satıcıdan tahsil edilmek üzere gayrimenkulün değerinin yüzde 2’sidir.

Örnek olarak 120 bin TL devir bedeli olan bir gayrimenkulün alım satımında alıcıdan 2.400 TL, satıcıdan 2.400 TL toplam 4.800 TL tahsil edilir.

Tapu Harcı Nereye Ödeniyor?

Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar (bankalar gibi) tarafından da tahsil olunabiliyor. Ayrıca tapu müdürlüğünün e-tahsilat uygulaması ile de tapu harcı ödenebiliyor. Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve görüntülü işlem merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.